Termeni și condiții

Folosind site-ul www.beescience.ro sunteți implicit de acord cu Termenii si Condițiile de Utilizare de mai jos.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor de Utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare, nu folosiți site-ul www.beescience.ro.

www.beescience.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de Utilizare oricând consideră necesar, fără notificare prealabilă.

Versiunea în vigoare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare este în permanență disponibilă pe site. Verificați această pagină periodic, pentru a lua cunoștință de eventualele schimbări. Continuarea folosirii site-ului după schimbarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare implică acceptarea modificărilor efectuate și a noilor Termeni si Condiții de Utilizare.

Informații generale

Prin site înțelegem colecția de informații obținută prin accesarea adresei de web www.beescience.ro.

Acest site este proprietatea SC Bee Here Apiculture SRL care îl întreține și îl administrează:

SC Bee Here Apiculture SRL
Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București

Reg. Com.: J40/25048/2022
CUI: RO44590639
IBAN: RO90RBCB0267170492490001

Toate preturile afișate pe site sunt exprimate în RON și includ TVA 19%. SC Bee Here Apiculture SRL nu este plătitoare de TVA.

Datorită volumului mare de informații și a condițiilor impuse de către producător, caracteristicile și disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Colectarea de informații personale

Beescience.ro aplica cele mai înalte standarde în tratamentul confidențial al clienților. Toate informațiile (inclusiv, dar nu exclusiv, cele legate de contul clientului, tranzacții, corespondență) sunt utilizate cu maximă discreție. Singurele informații personale colectate de Beescience.ro sunt acelea furnizate voluntar de către utilizator, la efectuarea tranzacțiilor sau în alte operațiuni. Simpla navigare a site-ului nu implică colectarea de informații personale. Anumite funcționalități sau servicii din site necesită furnizarea anumitor informații personale; acestea vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate și/sau pentru comunicările dintre site si clienții săi, atunci când acestea sunt necesare (de exemplu: confirmarea unei comenzi, anunțarea programului de sărbători, reduceri de preț, promoții).

Beescience.ro nu va divulga informațiile personale ale utilizatorilor colectate pe site nici unei terțe persoane neautorizate. Aceste informații pot fi însă divulgate autorităților îndrituite sa verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

Beescience.ro poate furniza unor persoane competente informații colective și statistici în legătură cu numărul, profilul sau alte caracteristici ale utilizatorilor săi, în scopul analizării statistice a acestora. Aceste informații nu vor include date de identificare personală.

Căutări

Toate funcțiile de căutare oferite de Beescience.ro sunt puse la dispoziția utilizatorilor în scopul sporirii funcționalității site-ului. Beescience.ro nu colectează informații personale în urma operațiunilor de căutare, dar poate păstra și analiza istoricul căutărilor efectuate, în scopul de a identifica interesele clienților și de a îmbunătăți serviciile oferite acestora.

Hyperlink-uri și alte site-uri

Beescience.ro poate include în site link-uri către alte site-uri, aflate sau nu în proprietatea Beescience.ro; nu poate fi, in nici o circumstanța, responsabil pentru conținutul acestor site-uri.

Greșeli de tipărire

Beescience.ro nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețurile, caracteristicile sau imaginile produselor. În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din cauza unor astfel de erori, Beescience.ro își rezervă dreptul de a anula comanda respectivă și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea apăruta.

Înregistrarea ca membru, parola și comportamentul ca membru.

Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de e-mail), data nasterii și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al site-ului Beescience.ro, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.

Promoții și concursuri

Beescience.ro stabilește regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu sau alte mijloace de comunicare publică sau privată. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.

Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Prețul produselor

Prețurile sunt afișate pe website în lei si anume: LEI (RON) cu TVA, și nu includ costurile de livrare. Nu ne asumăm răspunderea pentru livrarea comenzilor în cazul în care prețul afișat pe site este greșit din diverse motive tehnice sau în urma unei erori umane în momentul introducerii pe site. Prețurile afișate pe website sunt informative și pot fi modificate unilateral de vânzătorul Bee Here Apiculture SRL. Nicio modificare a prețurilor de către vânzător nu va afecta o comandă deja confirmată de către acesta.

Date personale

Pe site-ul Beescience.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Bee Here Apiculture SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Beescience.ro și furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoții, etc.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Securitatea informațiilor

Bee Here Apiculture SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Bee Here Apiculture SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau emailurile expediate de Beescience.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

De asemenea, Bee Here Apiculture SRL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Garantăm securitatea și confidențialitatea, dar nu garantam securitatea sau stabilitatea software.

Responsabilități privind produsele și serviciile

Produsele (atunci când este cazul) sunt însoțite de certificate de garanție ale producătorului.

În cazul în care produsele nu se pot livra sau suferă defecțiuni pe timpul livrării, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de societatea Bee Here Apiculture SRL, dar nu și alte despăgubiri.

Bee Here Apiculture SRL nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Din acest motiv, Bee Here Apiculture SRL își asuma dreptul de a nu onora comanda în cazul în care respectivul produs nu este aprovizionat momentan. Clientul va primi înapoi banii încasați de societatea Bee Here Apiculture SRL pentru respectiva comandă.

Declinarea garanțiilor și limitări ale responsabilităților Bee Here Apiculture SRL nu oferă nici o garanție utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale.

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este proprietate a societății Bee Here Apiculture SRL. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

Site-ul Beescience.ro și materialele aferente sunt oferite “așa cum sunt” si “atât cât sunt disponibile”.

Bee Here Apiculture SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui website, produse pentru care Bee Here Apiculture SRL nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită.

Bee Here Apiculture SRL nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate.

De asemenea, Bee Here Apiculture SRL nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.

Bee Here Apiculture SRL nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

Bee Here Apiculture SRL nu își asumă răspunderea de livrare a comenzilor în cazul în care prețul afișat pe site este greșit din diverse motive tehnice sau în urma unei erori umane in momentul introducerii pe site.

Litigii

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.beescience.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată fără întârziere autorităților competente. Toate litigiile vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabila, sau una din părți renunța la soluționarea pe cale amiabila, litigiul se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București în conformitate cu Regulile de procedură arbitrala ale acestei Curți.

Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Forța majoră invocată și probată de una din părți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – pe întreaga durata a forței majore.

Drepturi de autor (COPYRIGHT) 

Întregul conținut al site-ului www.beescience.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Bee Here Apiculture SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industrială. Folosirea fără acordul Bee Here Apiculture SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Comentarii, Comunicări și Alte Date/Informații

Persoanele care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; pot trimite e-mailuri, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, email-uri în masa sau orice altă formă de spam. Beescience.ro are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site.

Taxe Suplimentare

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuielile de expediție. Bee Here Apiculture SRL nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxa percepută suplimentar, vă rugăm să vă adresați imediat la contact@beescience.ro.

Dispoziții Finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, cumpărătorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.