Politica de confidențialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal
SC Bee Here Apiculture SRL, având sediul social în Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J40/25048/2022, având CUI 44590639, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Bee Here Apiculture SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

SC Bee Here Apiculture SRL, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.beescience.ro , informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:
– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor,
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție,
– dreptul de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Bee Here Apiculture SRL, Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București sau pe e-mail la adresa: contact@beescience.ro.

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm sa țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

În acest sens, Bee Here Apiculture SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Bee Here Apiculture SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Bee Here Apiculture SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, împuterniciți ai Bee Here Apiculture SRL ce acționează în limitele și scopurile stabilite de Bee Here Apiculture SRL, conform condițiilor din prezenta Politica.

POLITICA DE COOKIES

Această politică se referă la cookies și paginile web operate de Bee Here Apiculture SRL, sediul social în Str. Cireșoaia nr. 50, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/25048/2022, CUI 44590639, la care se va face în continuare referire sub forma „Bee Science”, „noi”, „a noastră”.

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni, format în general din identificatori, nume ale website-urilor litere și numere, căruia utilizatorul, când navighează pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, Safari etc.), îi poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fișierul cookie este “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului).
La ce sunt folosite cookies?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea către acesta a unui conținut adaptat preferințelor sale. Cookies asigură utilizatorului o experiență plăcută de navigare si sustin eforturile Bee Science pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. Cookies sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem modul în care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne iîmbunătățirea structurii și conținutului acestora.

Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim două tipuri de cookies:
• de sesiune – fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web)
• persistente – fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii acelui cookie sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookies de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookies:
• Cookie-uri de performanță a site-ului;
• Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
• Cookie-uri de înregistrare;
• Cookie-uri pentru publicitate;
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
• Conținut si servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
• Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
• Reținerea detaliilor de autentificare (utilizator si parola);
• Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții safe search);
• Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
• Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
• Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc).
Website-urile derulează această analiză a utilizării lor pentru a îmbunătăți conținutul acestora in beneficiul utilizatorului.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în legătură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor , în secțiunea ”Setări”, prezentate mai jos:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer
• Opera
• Apple Safari

Ce date conțin cookies?

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifica în mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul neautorizat al terților.

Retenția si ștergerea cookies

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate de către utilizator astfel încât administrarea automata a cookies să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookies sunt trimise către terminalul său.

Actualizări ale politicii de cookies

BEE SCIENCE poate actualiza prezenta politica de cookies pentru a reflecta schimbări ale diverselor cookies folosite în scop operațional, juridic sau de reglementare. Vă rugăm să citiți regulat politica de cookies pentru a vă asigura că sunteți informat corespunzător cu privire la modul în care utilizam cookies. Data prezentei politici este actualizata in antetul acestei sectiuni.

Linkuri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, vă recomandam următoarele linkuri:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ro/